Shen Yun 2020 World Tour

5.000 Years of Civilization Reborn

Genre
IU Spektakel
When
Wednesday 5 February 2020 | 14:30
location
  • Concertzaal
Organizer
Falun Gong vzw
Price
72 - 81 - 85 - 90 - 100 - 108 euro
Order tickets > Additional shipping costs for shipment via Post
ShenYun

5.000 jaar beschaving komt terug tot leven

Net als andere grote beschavingen uit het verleden, ging de Chinese cultuur er gedurende
lange tijd van uit dat haar grootste ideeeën, verwezenlijkingen en kwaliteiten goddelijk
geïnspireerd waren.
Wat als we er getuige van konden zijn hoe dit zich voor onze ogen ontvouwt?
Shen Yun komt in 2020 terug met een volledig nieuwe productie en een live orkest

Ontdek hemelse schoonheid en diepe wijsheid

Shen Yun’s unieke artistieke visie breidt theaterbeleving uit naar een multidimensionele, inspirerende
reis door één van de grootste schatten van de mensheid – vijfduizend jaar traditionele Chinese cultuur.
Deze onvergetelijke productie dompelt u onder in verhalen uit het verre verleden. U gaat op
ontdekkingstocht voorbij onze zichtbare wereld. Met één van ‘s werelds oudste kunstvormen,
klassieke Chinese dans, gekoppeld aan gepatenteerde scenografische effecten en originele orkestrale werken,
opent Shen Yun de poort naar een beschaving van betoverende schoonheid en wijsheid die verlichting brengt.
Betreed een wereld waar filosofen en dichters zochten naar harmonie met de Dao, de “Weg”, van het universum.
Waar meisjes dansten met etherische gratie en generaals vochten met explosieve kracht. Waar tijdloze verhalen
over heldenmoed en deugdzaamheid geboren werden. Waar hemel en aarde samenkwamen en zelfs magie mogelijk werd.
Het fundamenteel optimistische wereldbeeld en de diepgewortelde spiritualiteit van de traditionele
Chinese cultuur werd in China verdrongen door het communisme. Shen Yun mag vandaag niet optreden in
China maar deelt deze kostbare erfenis met de wereld.

5.000 jaar beschaving tot leven gebracht op het podium

Ontdek meer over Shen Yun op https://nl.shenyun.com/brugge

 “Ongelooflijk... grensverleggend!”
—MSNBC

“Hier zit een enorme kracht in die de wereld kan omarmen. Het brengt veel hoop...
Het is echt een stukje paradijs.” 
—Daniel Herman, Minister van Cultuur van de Tsjechische Republiek

 “Betoverend!
Het terugeisen van het goddelijk geïnspireerde culturele erfgoed
van China... Ik moedig iedereen aan te gaan kijken en ervan te leren.”
—Donna Karan, mode ontwerpster DKNY

 “Prachtig... Behendige beheersing van traditionele talenten.”
—Chicago Tribune

 “De oude Chinese wijsheid zal niet alleen het Chinese volk ten goede komen,
maar ook de hele wereld.”
—Ted Kavanau, oprichter en senior producent van CNN Headline News

“Gewoonweg betoverende podiumkunst! Niet te missen!”
—Broadway

5,000 Years of Civilization Reborn

Chinese culture, like other great civilizations of the past, has long believed that its greatest ideas,
achievements, and qualities were divinely inspired.
What if we could witness this... unfolding before our eyes?
Shen yun returns with an entirely new 2020 production and live orchestra

Discover Divine Beauty & Profound Wisdom

Shen Yun’s unique artistic vision expands theatrical experience into a multi-dimensional, inspiring journey
through one of humanity’s greatest treasures—the five millennia of traditional Chinese culture.
This epic production immerses you in stories reaching back to the most distant past. You’ll explore realms
even beyond our visible world. Featuring one of the world’s oldest art forms— classical Chinese dance—along
with patented scenographical effects and all-original orchestral works, Shen Yun opens a portal to a
civilization of enchanting beauty and enlightening wisdom.
Enter a world where philosophers and poets alike sought harmony with the Dao, or “Way,” of the universe.
Where maidens danced with ethereal grace and generals fought with explosive athleticism. Where timeless
tales of valor and virtue were born. Where heaven and earth intersected, and even magic was possible.
Traditional Chinese culture—with its deep spiritual roots and profoundly optimistic worldview—was displaced
by communism in China. While Shen Yun cannot perform in China today, it is sharing this precious heritage
with the world.

5,000 years of civilization — live on stage

Discover more about Shen Yun on https://www.shenyun.com/brugge

“Incredible… Groundbreaking!”
—MSNBC

“There is a massive power in this that can embrace the world.
It brings great hope…
It is truly a touch of heaven.”
—Daniel Herman, former Minister of Culture of the Czech Republic

“Mesmerizing performance!
Reclaiming the divinely inspired cultural heritage of China… I encourage everyone
to see and all of us to learn from.”
—Donna Karan, fashion designer

“Beautiful… A nimble mastery of traditional talents.”
—Chicago Tribune

“The ancient Chinese wisdom will not only benefit the Chinese people, but also the whole world.”
—Ted Kavanau, founding senior producer of CNN headline news

“Simply gorgeous stage magic. A must-see!”
—Broadway World

World