Heilig Bloedprocessie 2020 - DIJVER

Wanneer
donderdag 21 mei 2020 | 14:30
Locatie
  • DIJVER
Prijs
4 euro
Bestel tickets > Extra verzendkosten voor versturing via De Post
HBP2020_560x360pix

Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge.
In 2020 is dat op donderdag 21 mei vanaf 14.30 uur (start aan de Dijver).

De Heilig Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van geloof. Het overheersende thema is de herinnering
aan het lijden van Jezus Christus. De Bijbelse verhalen vormen de basis van de processie. Thematisch is de
Heilig Bloedprocessie opgesplitst in vier delen. De evocatie begint met het Oude Testament, van de Schepping tot de
profeten. Vervolgens komt het Nieuwe Testament aan bod, van de geboorte in Bethlehem tot Pinksteren. Het derde deel
verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het laatste deel begeleiden de leden van de
Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen.

Ruim 1700 deelnemers zingen, musiceren, dansen en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische
tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen.

Je kan eender waar gratis langs het parcours plaatsnemen. Je kan er ook voor kiezen een plaatsje op een zitbank
of tribune te boeken.

De processie gaat van start omstreeks 14.30 uur in de Dijver.  De doortocht van de processie op elk punt van het
parcours duurt ongeveer anderhalf uur. Afhankelijk van de plaats op het parcours, komt de processie dus eerder
vroeger of eerder later voorbij. De processie eindigt om 17.30 uur.

De Heilig Bloedprocessie staat op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid
(UNESCO-werelderfgoed).

www.bloedprocessiebrugge.be